СМОЛИК ТАМАРА
20170124_141551
"Мартовская капель". х.м. 50х40. 2016


20151022_125121  
"Зима в горах". х.м. 40х50. 2015


20170124_142423  
"Берег Волги". х.м. 40х60. 2015


20170124_141327  
"Зимний лес". х.м. 40х50. 2016


20170201_104350  
"Мороз крепчает". х.м. 30х35. 2016

20160924_121235  
"Излучина Оки". х.м. 50х70. 2016


20160315_123519  
"Весенний букет". х.м.40х50. 2015


20151022_124541  
"Букет сирени". х.м. 30х40. 2014


20151010_131341  
"Сирень". х.м. 40х50. 2014


20161211_151456  
"Жасмин". х.м. 40х50. 2016

20161212_164347  
"Скала Дива. Крым". х.м. 30х40. 2015


  20170201_104553-1
"Скоро весна". х.м.40х30. 2015

Картины: